Tunnelen er open att: Vogntog-føraren trur han kan ha sovna før krasjen