Kyrkja seier prestar ikkje kan nekte å samarbeide med kvinnelege kollegaer