Høgskulen skal bruka 6 millionar på å få fleire menn til å bli lærar for dei yngste