Oppdrettsnæringa i raud sone: – Vil få konsekvensar for kommuneøkonomien