Festivalstyret planlegg at Jordeplerock 2020 skal kunne gjennomførast