Fylkeskommunen har i dag 65 lærlingar - og dei vil ha fleire