Tek imot innskrenkingar, men er skeptiske til eit forbod: – Ønskjer at alle skal bli høyrde