Nytt selskap i Årdal satsar på 3D-printing og hotell i Aurland fisjonerte