Ordførarar vitja departementet for å seie kva dei meiner om vindkraftutbygging