– Det beste kameraet du har, er det du har med deg