Her er det stor etterspurnad etter hytter. No er ei selt for nesten fire millionar