Svenskane har fått augo opp for pilotprosjekt i Lærdal