Mindretalet fekk ikkje gjennomslag for auka vegpott​