Kommuneoverlegen om apekoppar: – Kan ikkje utelukke noko