Ny finansiering for Harastølen, felles eigedomsskatt i Sogndal og oreigning i Lærdal