Regjeringa gir konsesjon til to kraftverk i Fortun