I Lærdal og Sogndal ventar dei fleire smittetilfelle i løpet av dagen