Dårlege dekk, mangel på kjettingar, overlast og gebyr. Slik gjekk kontrollen i Lærdal