– Viktig for Leikanger mannskor å få levera ei kulturoppleving