Difor har NTP-sjefen grunn til å smile: – Gode signal frå marknaden allereie