– Dette er den største inves­teringa i kommunen si historie