Raudt ønskjer ikkje Finland og Sverige i NATO. Dette meiner lokallagsleiarane om stoda