Bustadane står klare for flyktningane: – Me tek imot så mange me kan