Peikar på svakheiter i informasjonsplanen for kommunen