Fekk pangstart i kriseleiinga: – Med slike naturhendingar lyt ein berre gjere det ein kan