Måndag er det varierande føre i fjella. Nokre fjellovergangar er framleis prega av vêret.

Fv 50 mellom Aurland - Hol var stengt på grunn av uvær fram til klokka 14:00. Det vart seinare innført kolonne frå Aurland klokka 13:50, og vegen er no heilt open.

riksveg 13 over Vikafjellet var det kollonnekøyring grunna uvêr. Større køyretøy var oppfordra til å nytta kjetting. I halv seks tida er det fri ferdsel.

Elles er E16 over Filefjell, fylkesveg 53 Årdal - Tyin, og riksveg 52 over Hemsedalsfjellet er opne.