Buss hadde ikkje løyve til persontransport i Lærdal