Nytt kraftverk søkjer om å få dumpa 150.000 kubikk stein i Sognefjorden: - Beste alternativet