I dette dalføret har dei ei kreativ løysing for å engasjere innbyggjarane i påska