Kvinna funnen dryge seks kilometer frå der ho sist vart sett