Kjetil Rørtveit vert ny dagleg leiar i Osland Settefisk