Fortvilar over at folk bryt seg inn på Harastølen: – Sjokkerande