Løyver 600 000 til å få hjelp med å planleggje omstilling innan helse og omsorg: – Viktig at vi kjem i gang