Ingen personskader etter trafikkuhell på Årdalstangen