BKK trakk anke for Høgsterett – rettskraftig dom i SFE-saka: – Ein gledsdag