Lærdal sjukehus mobiliserer for å ta imot koronapasientar: – Håpar det ikkje blir aktuelt