Rekk neppe tilsetjing av ny dagleg leiar før året er omme