Knapt fleirtal for å løyve pengar til forproskjekt. Sp: – Å  lage treningssenter er ikkje ei kommunal oppgåve