Politikarane positive til nytt naturreservat i Sogndal