Vest politidistrikt melder på Twitter klokka 14:49 at det ligg ein tømmerstokk og driv i fjorden utanfor Sogndal. Stokken skal ligga cirka 200 meter frå land, i nærleiken av Bryggjegota.

Som følgje av den nemnde tømmerstokken, ber politiet om at publikum som skal ferdast i området med båt er ekstra merksame.