Helse Førde stadfestar rabiesdiagnose: - Pasienten er alvorleg sjuk