Kommunen vil bli eineeigar av Høyanger næringsutvikling: – Kan berre bli positivt