To tilsette smitta av korona. Hotellet er stengd: – Det var tøft å få bekjeden