Vegen open att etter at buss og bil kolliderte i Luster