Fryktar mange kan falle utanfor kompensasjonsordningane – skal vurdere å gje kommunal støtte