– Det er vanskeleg nok å vere sjuk, ein skal ikkje måtte ta omsyn til usanningar