Vil ha på plass ein flyktningkomité for å samordne innsatsen