Vil sjå kuttalternativ til leirskule og kor mykje brukarbetaling utgjer