Anne Kauppi brenn for å aktivisere barn og har klare planar: – Skal prioritere å rekruttere gutar