Planlegging av ny sesong går på skjener: – Viktig å fremje det me har